ANUNT ZIARE NATIONALE ANUNT ZIARE LOCALE ANUNT U.E. Modalitati de plata Anunturi Online Contact
Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare
Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®
Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunturi Licitatii

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 28 Feb 2024
ANUNT DE LICITATIE
Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: MUNICIPIUL CALARASI, cod fiscal 4445370, cu sediul in str. Bucuresti, nr. 140 A, Municipiul Calarasi, Judet Calarasi, telefon/fax 0242311005, int. 126, e-mail doina.casaru@primariacalarasi.ro.
Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: imobil teren apartinand domeniului privat al municipiului Calarasi, situat in intravilanul municipiului Calarasi, Str. Banatului, nr. 27 (Cartierul Oborul Nou), in suprafata de 294 mp, cu numar cadastral 26354, in vederea edificarii unei locuinte. Concesionarea se va face conform O.U.G nr.57/2019 si conform Hotararii Consiliului Local nr. 20 din data de 30.01.2024.
Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini.

Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: documentatia de atribuire se poate ridica de la sediul Municipiului Calarasi, pe baza unei solicitari scrise, contra cost.
Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Serviciul Administrarea Patrimoniului Public si Privat si Diaspora (parter) din cadrul Municipiului Calarasi, Calarasi, str. Bucuresti, nr. 140 A, judetul Calarasi.
Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar , unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 57/2019: 50 de lei, se poate achita cu numerar la casieria Municipiului Calarasi.
Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 12.03.2024, ora 14:00.

Informatii privind ofertele:
Data limita de depunere a ofertelor: 20.03.2024, ora 14:00.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiului Calarasi, Loc. Calarasi, str. Bucuresti, nr. 140 A, judetul Calarasi.
Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar.5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 21.03.2024, ora 10:00, la sediul Municipiului Calarasi, Calarasi, str. Bucuresti, nr. 140 A, judetul Calarasi.
6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Calarasi, str. Bucuresti nr. 106, 910068 - Calarasi, jud. Calarasi. Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.
7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 28.02.2024

PRIMAR
Dulce Marius Grigore

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 27 Feb 2024
Lichidatorul Virtigocons S.R.L.
vinde prin licitatie publica cu strigare,
organizata in fiecare zi de
vineri, urmatoarele bunuri mobile,
pretur i de p o r nire, f ar a T VA:
autoutilitara tip N2, Mercedes Benz
- 2.457,14 lei, autoutilitara tip N1,
Mercedes Benz - 196,43 lei, autoutilitara
tip N1, Mercedes Benz - 491,70
lei. Informatii suplimentare la
tel e fo n 024 0/ 533316, e -mail:
rominsol@yahoo.com.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 27 Feb 2024
Publicatie de vanzare. Cabinet
Individual de Insolventa Augustin
Lucia, in calitate de lichidator judiciar
al debitorului SC Global Mara Trust
SRL, vinde prin licitatie publica cu
strigare: - casa P+M in curs de
construire, cu o suprafata de181 mp
si teren aferent constructiei - in
suprafata de 718 mp, situate in Satu
Nou de Jos jud. Maramures. Pretul
de pornire al licitatiei este de
104.700 lei. Licitatia va avea loc Luni,
04.03.2024, ora 12.00, in Baia Mare,
str. George Cosbuc, nr. 28, ap. 33,
jud. Maramures. Participantii la licitatie
vor achita pana cel tarziu cu o zi
inainte de data licitatiei, o garantie
de 10% din pretul de pornire pentru
bunurile licitate. Cei interesati pot
solicita informatii la sediul lichidatorului
judiciar, in Baia Mare, str.
George Cosbuc, nr. 28/33. Informatii
suplimentare se pot obtine la telefon
nr. 0756.014.062, 0747-246.583.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 23 Feb 2024
Lichidatorul judiciar desemnat prin ČŠncheierea nr. 47/06 februarie 2024, pronuntata de Tribunalul Constanta, Sectia a II-a Civila, in dosarul nr. 5587/118/2023, privind debitoarea S.C. ROMALC SMART RESIDENCE S.R.L., avand C.U.I. 35930790, sediul social in mun. Constanta, Aleea Albatrosului, nr. 11, Camin Medeea 1, sc. B, et. 2, ap. 38, cam. 1, jud. Constanta, inscrisa la O.R.C. Constanta sub numarul J13/954/2016, notifica inlocuirea conform ČŠncheierii nr. 47/06 februarie 2024 a lichidatorului judiciar Cabinet Individual de Insolventa Evdochim Mariana cu Consortiul de practicieni in insolventa Estconsult I.P.U.R.L., Solvens S.P.R.L., LD Expert Grup S.P.R.L. si C.I.I. Lazar Mihaela.
Relatii la ESTCONSULT I.P.U.R.L. Husi, tel. 0335/566.035, 0727/850.575.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 23 Feb 2024
ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A. cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 227, sector 6, organizeaza sedinte de licitatie publica deschisa cu strigare in zilele de 07.03, 14.03 si 21.03.2024, ora 11.00 pentru vanzarea mijloacelor fixe aprobate a fi scoase din functiune.
Lista detaliata cu mijloacele fixe aprobate a fi scoase din functiune se poate vizualiza pe site-ul (https://elcen.ro) la sectiunea ,,Vanzari,,.
Caietul de sarcini in valoare de 20 lei, inclusiv TVA se achita prin numerar la caseria de la sediul unitatii.
Orice relatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.275.12.25 sau 021.275.11.52, zilnic, intre orele 10.00 - 14.00.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
PRIMARIA BUZOESTI, CUI 4318288, organizeaza licitatie publica pentru: 1) Inchiriere spatiu in suprafata de 71,42 mp apartinand domeniului public al comunei Buzoesti, situat in incinta Caminului Cultural Vulpesti, comuna Buzoesti, judetul Arges, cu destinatia farmacie; Informatii: a) Informatii privind documentatia de atribuire: La sediul Primariei Buzoesti, telefon 0248690009; b) Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 21.03.2024, ora 1500; c) Data limita de depunere a ofertelor: 22.03.2024, ora 1200 la sediul Primariei Buzoesti, in doua exemplare-original si copie; d) Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 25.03.2024, ora 1000; e) Denumirea instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Judecatoria Costesti, 10 zile calendaristice de la comunicarea rezultatului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
Comuna Sambata anunta organizarea procedurii de licitatie publica pentru inchirierea unui spatiu comercial in suprafata de 45 mp situat in imobilul din satul Sambata nr. 35, comuna Sambata, judetul Bihor avand nr. cadastral 50246, inscris in C.F. 50246, cu destinatia cabinet stomatologic apartinand domeniului public al Comunei Sambata conform Caiet de sarcini, HCL Sambata nr. 93/31.10.2023 si OUG 57 din 03.07.2019. Licitatia se va desfasura in data de 20.03.2024, ora 12 la sediul comunei Sambata, judetul Bihor. Depunerea ofertelor se va face la sediul comunei Sambata, la Secretariat pana la data de 20.03.2024 ora 09.00. Caietul de sarcini poate fi ridicat contra cost de la sediul comunei Sambata, judetul Bihor. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0259325035

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
Comuna Cornesti, cu sediul in localitatea Cornesti, str. Principala nr. 14, judetul Cluj, telefon 0264.355.516, fax 0264.355.515, e-mail: primariacornesti@yahoo.com, organizeaza licitatie publica in vederea inchirierii urmatoarelor bunuri proprietate publica: - Teren -suprafata de 144mp, pasune, situat in extravilanul localitatii Tioltiur - in vederea amplasarii unei statii de telefonie mobila GSM; - Spatiu, in suprafata de 56mp, situat in localitatea Lujerdiu nr. 181, cu destinatia Dispensar medical; - Spatiu, in suprafata de 50mp, situat in localitatea Lujerdiu, nr. 45, cu destinatia Fa r m a c i e . R e l a t i i l a t e l e f o n: 0264.355.516 sau 0732.167.263, cons. pers.primar Baies Marioara Gherghina.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
Publicatie de vanzare. Magura 94 SRL, prin lichidator judiciar, anunta vanzarea la licitatie publica la pretul de 1.486.800 lei +TVA a imobilului situat in com. Bucov, str. DN1B, jud. Prahova,intabulat in CF 20396 Bucov format din teren intravilan si cladire C1 - locuinta; C2 - hala productie si C3 - hala productie. Garantia de participare la licitatie este in cuantum de 148.680 lei si se plateste in contul debitoarei. Licitatiile publice se organizeaza in baza hotararii Adunarii Creditorilor din 18.01.2022 si din 19.06.2023 vor avea loc pe data de: 05.03.2024, 26.03.2024, 10.04.2024, 24.04.2024, 10.05.2024, 31.05.2024 orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7. Conditiile de participare si relatii suplimentare in caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar la pretul de 5.000 lei plus TVA si la tel. 0344.104.525

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii generale a insolventei in dosarul nr. 2987/105/2023 al Tribunalului P r a h o v a , c o n f o r m H o t a r a r i i nr.95/15.02.2024 privind pe Lucksim Invent SRL, cu urmatoarele termene: depunere declaratii creanta 29.03.2024, intocmirea tabelului preliminar al creantelor 17.04.2024, intocmirea tabelului definitiv 10.05.2024, prima Adunare a C re di to r il o r av and l o c in dat a 19.04.2024, orele 12.30 la sediul administratorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 21 Feb 2024
Administratorul judiciar Cabinet Individual de Insolventa Borhan Alina-Elena notifica creditorii cu privire la deschiderea procedurii insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014, impotriva debitoarei Street Security SRL, avand CUI 40123037, J40/16078/2018, cu sediul social in Bucuresti, sector 5, str. Delureni nr. 5 8 A , c amer a 1, in dos ar ul 38175/3/2023 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a Civila. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului - 07.03.2024, termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante - 27.03.2024, termenul de definitivare a tabelului creantelor - 19.04.2024, prima sedinta a adunarii generale a creditorilor este stabilita pentru data de 23.08.2021. Urmatorul termen de judecata a fost fixat pentru data de 24.05.2024. Pentru relatii: 0746.034.669.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 21 Feb 2024
INSOLVENÞA SM SPRL notifica deschiderea procedurii generale de faliment faþa de Soc. Pork Factory Transilvania SRL, in faliment / in bankruptcy / en faillite, CUI 26149694 avand sediul social in Sat Nima, Comuna Mintiu Gherlii, Nr. 5, Judeþ Cluj, numar de ordine in Registrul Comerþului J12/2038/2009 al Tribunalului Specializat Cluj, avand termen de inregistrare a cererilor de admitere a creanþelor nascute dupa data deschiderii procedurii data de 22.03.2024.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 21 Feb 2024
BURSA ROMANA DE MARFURI Terminal Cluj, organizeaza in data 7.03.2024, ora 10 :00 procedura de licitaþie pe platforma electronica a BRM , prin care Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori Sucursala Regionala de Transport Feroviar de Calatori Cluj , in temeiul prevederilor Legii nr.357/2005 privind bursele de marfuri ºi a Regulamentului BRM privind vanzarea/i nchirierea de bunuri prin licitatie pentru: DESEURI FIEROASE SI NEFIEROASE 4 LOTURI conform prevederilor din Caietul de sarcini. Documentele de inscriere ºi participare la procedura, prevazute in documentaþia licitaþiei, se depun la sediul ordonatorului Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori- Sucursala Regionala de Transport Feroviar de Calatori Cluj, P-ta AVRAM IANCU 17 Cluj Napoca , pana in data de 4.03.2024 ora 12:00. Documentaþia aferenta procedurii se poate ridica la cerere, prin e-mail BRM Terminal Cluj (cluj@brm.ro), contra sumei de 300 lei la care se adauga TVA. Informaþii privind desfaºurarea procedurii la telefon: 0722984835

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 21 Feb 2024
BURSA ROMANA DE MARFURI Terminal Cluj, organizeaza in data 7.03.2024, ora 10 :00 procedura de licitaþie pe platforma electronica a BRM , prin care Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori Sucursala Regionala de Transport Feroviar de Calatori Cluj , in temeiul prevederilor Legii nr.357/2005 privind bursele de marfuri ºi a Regulamentului BRM privind vanzarea/i nchirierea de bunuri prin licitatie pentru: DESEURI FIEROASE SI NEFIEROASE 4 LOTURI conform prevederilor din Caietul de sarcini. Documentele de inscriere ºi participare la procedura, prevazute in documentaþia licitaþiei, se depun la sediul ordonatorului Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori- Sucursala Regionala de Transport Feroviar de Calatori Cluj, P-ta AVRAM IANCU 17 Cluj Napoca , pana in data de 4.03.2024 ora 12:00. Documentaþia aferenta procedurii se poate ridica la cerere, prin e-mail BRM Terminal Cluj (cluj@brm.ro), contra sumei de 300 lei la care se adauga TVA. Informaþii privind desfaºurarea procedurii la telefon: 0722984835

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 19 Feb 2024
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Corbu, str. Principala, nr. 38, sat Corbu, judetul Constanta, telefon 0241765100, email: office@primariacorbu.ro
2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Obiectul inchirierii il reprezinta: spatiul nr. 3 in suprafata de 13 mp din cadrul imobilului "Centru multifunctional cu activitate medicala pe specialitati" situat in str. Principala nr. 287, comuna Corbu, judetul Constanta, numar cadastral 111485-C1, carte funciara 111485, apartinand domeniului public al Comunei Corbu. Inchirierea se face in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019, ale H.C.L. nr. 107 din 28.08.2023.
3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini
3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa de la sediul Comunei Corbu, Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol si Cadastru
3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol si Cadastru din cadrul Comunei Corbu, str. Principala, nr. 38, localitatea Corbu, comuna Corbu, judetul Constanta.
3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei, suma ce se achita la casieria Comunei Corbu
3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 28/02/2024, ora 12.30
4. Informatii privind ofertele: se regasesc in caietul de sarcini
4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 07/03/2024, ora 12.30
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Corbu, Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol si Cadastru, str. Principala, nr. 38, localitatea Corbu, comuna Corbu, judetul Constanta.
4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar, intr-un plic sigilat
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 11/03/2024, ora 11.00 in sala de sedinte a Comunei Corbu din str. Principala, nr. 38, localitatea Corbu, comuna Corbu, judetul Constanta.
6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Constanta, Sectia Contencios si Administrativ Fiscal cu sediul in municipiul Constanta, strada Traian, nr.31, judetul Constanta, telefon/fax:0241582563, e-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 19 Feb 2024
Serviciul Public Managementul Integrat pentru Ecosisteme Urbane, cu sediul in Sibiu, Calea Dumbravii, nr.142, jud.Sibiu, C.I.F.17298786, inchiriaza prin licitatie publica doua spatii neamenajate, pentru desfasurarea de activitati de alimentatie publica. Documentatia de atribuire se va procura de la sediul institutiei, in zilele lucratoare, intre orele 9.30- 13.00, contra sumei de 100Lei, incepand cu data de 19.02.2024. Termenul-limita pentru depunerea cererilor de participare la licitatie este 07.03.2024, ora 10.00. Data deschiderii plicurilor exterioare: 07.03.2024, ora 13.00. Data deschiderii plicurilor interioare: Se va comunica dupa deschiderea plicurilor exterioare. Locul desfasurarii licitatiei: Sibiu, Calea Dumbravii, nr.142, Serviciul Public Managementul Integrat pentru Ecosisteme Urbane, Serviciul Gradina Zoologica Sibiu -Sediul Administrativ, Sala de sedinte. Pentru derularea procedurii de inchiriere a spatiilor din incinta Gradinii Zoologice Sibiu se vor avea in vedere prevederile H.C .L .nr.41/2019, nr.93/2019, nr.25/2020, nr.23/2021, nr.32/2024 si ale O.U.G.nr.57/2019. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0269.252.996 sau la sediul institutiei.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 19 Feb 2024
Licitatie - S.C. PURABYDAN ACCURACY SRL DMD INSOLVENCY IPURL, lichidator judiciar, cu sediul in Craiova, str. Paltinis, bl. K13, sc.1, ap.1, jud. Dolj, sediul ales in Craiova, str. A.I. Cuza, bl. 156ap, sc.8, ap.1, jud. Dolj, tel/fax: 0251.707841, e-mail: avocat_mietaturcu@yahoo.com, vinde la licitatie publica cu strigare, bunurile proprietatea S.C. PURABYDAN ACCURACY SRL, societate aflata in procedura de falimentului in dosarul 2398/95/2019, la Tribunalului Gorj, in fiecare zi de vineri, incepand cu data de 23.02.2024, orele 13:00, dupa cum urmeaza: 1. Bunuri imobile: Cladire locuinta si teren in suprafata de 960 mp, situata in comuna Balesti, sat Balesti, jud. Gorj, front stradal 12,116 ml, retea publica energie electrica, alimentare cu apa, canalizare, iluminat, intravilan - imobil inscris in CF nr. 35892 a localitatii Balesti, pret pornire 289.400 lei (58.500 euro); 2. Bunuri mobile: - camion DAF 45150, motorina, rulaj 450.000 km, an fabricatie 2004, transmisie manuala, autoutilitara cu volan pe dreapta, pret pornire: 19.300 lei (3.900 euro) - cilindru compactor HAMM HVT 3, an fabricatie 1982, motorina, 2,5 tone, pret pornire 10. 400 lei (2.100 euro). Inscrierea la licitatie si procurarea Regulamentului de vanzare se va face la sediul ales al lichidatorului judiciar DMD INSOLVENCY IPURL, din Craiova, str. A.I. Cuza, bl.156 ap, sc.8, ap.1, jud. Dolj, in zilele lucratoare intre orele 10:00 - 16:00, pana cel tarziu in ziua anterioara licitatiei, in baza achizitionarii regulamentului de vanzare la pretul de 1000 lei si a achitarii garantiei de participare de 10 % din pret. Garantia de participare va fi achitata in contul unic de lichidare al S.C. PURABYDAN ACCURACY SRL., RO21UGBI0000322047944 RON, deschis la Garanti Bank. Informatii suplimentare la sediul lichidatorului in perioadele sus amintite sau la numerele de telefon 0251.07841, 0732032918.

Anunt de participare la licitatie deschisa. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 12 Feb 2024
Anunt de participare la licitatie deschisa pentru inchiriere bunuri 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Municipiul Campia Turzii, cod de identificare fiscala 4354566, Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, judetul Cluj, telefon: 0264-368001, fax: 0264/ 365467, e-mail: primaria@campiaturzii.ro 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: apartamentul nr. 8, in suprafata de 19,80 mp, inscris in CF nr. 53591-C1-U2, avand numar cadastral 2297-C1-U8, din incinta imobilului situat pe str. Vasile Goldis, nr. 6, aflat in domeniul public al municipiului Campia Turzii. Inchirierea se face conform art. 333 si art. 335 din O.U.G. nr. 57/2019 si conform H.C.L. nr. din 78 din 27.04.2023. 2. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: documentatia de atribuire se poate obtine de la sediul Municipiului Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, camera 38, judetul Cluj, sau se poate descarca in format electronic, gratuit, de la adresa www.campiaturzii.ro, sectiunea consiliul local/acte administrative/ hotarari de consiliu local 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Serviciul Evidenta si Gestiunea Patrimoniului din cadrul Municipiului Campia Turzii, judetul Cluj 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit 3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 23.02.2024, ora 16.00 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 05.03.2024, ora 16.00 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, camera 1, judetul Cluj 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 06.03.2024, ora 12.00, sala de sedinte a Municipiului Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, judetul Cluj 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Cluj, Cluj- Napoca, Calea Dorobantilor nr. 2-4, cod postal 400117, telefon: 0264/ 596111; fax: 0264-595844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 09.02.2024

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 09 Feb 2024
Municipiul Oradea, cu sediul in mun. Oradea, P-ta. Unirii nr. 1 jud. Bihor, Cod fiscal RO 35372589, tel: 0259/437.000; fax: 0259/436.276; E-mail: primarie@oradea.ro, organizeaza licitatie publica pentru: inchirierea a 19 imobile cu destinatia de locuinta, in suprafata totala de 731,52 mp, avand ca data limita de depunere a ofertelor: 04.03.2024 ora 11:00 si data desfasurarii licitatiei: 07.03.2024, ora 9:00 si inchirierea a 20 spatii comerciale, in suprafata totala de 3.187,15 mp, avand ca data limita de depunere a ofertelor: 04.03.2024, ora 11:00 si data desfasurarii licitatiei: 07.03.2024 ora 10:00. Documentatia de atribuire o gasiti accesand site-ul www.oradea.ro, sectiunea - Licitatii Directia Patrimoniu.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 08 Feb 2024
Primaria orasului Cernavoda, str. Ovidiu, nr. 11, tel/fax 0241487121, 0241239578, secretariat@primaria-cernavoda.ro, organizeaza in data de 05 martie 2024, ora 10:00, in sala de sedinte a Consiliului Local, licitatia publica deschisa in vederea inchirierii urmatoarelor spatii: 1. Spatiul situat in str.Prelungirea Seimeni, nr. 25, Cernavoda, in suprafata de 25,68 mp, cu destinatia prestari servicii. Pretul de pornire este de 8 lei/ mp/ luna (conform HCL nr. 284/31.08.2023). 2. Spatiul nr. 1 situat in str 9 Mai, FN, in suprafata de 15,20 mp cu destinatia prestari servicii Pretul de pornire este de 14 lei /mp /luna (conform HCL nr. 284/31.08.2023). 3. Spatiul nr. 5 situat in incinta Pietei Unirii din str. Unirii, nr. 1A, Cernavoda, in suprafata de 12,30 mp, cu destinatia spatiu comercial de produse alimentare-nealimentare si prestari servicii. Pretul de pornire este de 20 lei/ mp/ luna (conform HCL nr. 284/31.08.2023). 4. Spatiul nr. 8 situat in incinta Pietei Unirii din str.Unirii, nr. 1A, Cernavoda, in suprafata de 15,40 mp, cu destinatia spatiu comercial de produse alimentare-nealimentare si prestari servicii. Pretul de pornire este de 20 lei/ m p / l u n a ( c o n f o r m H C L n r. 284/31.08.2023). Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Primaria orasului Cernavoda, Compartiment Contracte, Spatii si Fond Locativ, contra sumei de 20 lei, incepand cu data de 10 februarie 2024. Ofertele pot fi depuse pana pe data de 4 martie 2024, ora 15:00, la Centrul de Informare Cetateni, str. Dacia nr. 3, Cernavoda.
Ziarul Locuri de Munca® - anunturi oferte locuri de munca, anunturi imigrari locuri de munca
Anunturi de mica publicitate in ziarul National
Anunturi in ziare nationale
Anunturi in ziarul Adevarul
Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat
Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea
Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului
Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Politica de Confidentialitate
ANUNT ZIARE NATIONALE ANUNT ZIARE LOCALE ANUNT U.E. Modalitati de plata Anunturi Online Contact
02 Mar 2024