ANUNT ZIARE NATIONALE ANUNT ZIARE LOCALE ANUNT U.E. Modalitati de plata Anunturi Online Contact
Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare
Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®
Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunturi Diverse

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Cu adanca durere in suflet

Valabil in:
Diverse Alba Iulia
     Publicat in: 29 Feb 2024
Cu adanca durere in suflet, anuntam incetarea din viata a celei care a fost Doctor Ionescu Livia. Cei care au cunoscut-o si vor sa-i aduca un ultim omagiu, o pot face incepand cu ora 13:00, 29.02.2024, la Cimitirul Municipal. Dumnezeu s-o odihneasca in pace!

Conform Legii nr.102/13.04.2023

Valabil in:
Diverse Arad
     Publicat in: 29 Feb 2024
Conform Legii nr. 102/13.04.2023,alineatul 23.3,se anunta public obtinerea Autorizatiei de Construire nr.55 din 29/11/2023 cu titlul Magazie Apicola

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 28 Feb 2024
ANUNT
Administratorul judiciar desemnat prin Ȋncheierea civila nr. 66/25 ianuarie 2024, pronuntata de Tribunalul Tulcea Sectia Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul nr. 1261/88/2023, privind debitoarea S.C. TEODAV STEEL S.R.L., avand C.U.I. 38136728, sediul social in sat Dorobantu, str. Morilor, nr. 30, cam. 1, com. Dorobantu, jud. Tulcea, inscrisa la O.R.C. Tulcea sub numarul J36/649/2017, notifica inlocuirea conform Ȋncheierii civile nr. 66/25 ianuarie 2024 a administratorului judiciar Cabinet Individual de Insolventa Crisan Daniela cu Consortiul de practicieni in insolventa Estconsult I.P.U.R.L., Solvens S.P.R.L., LD Expert Grup S.P.R.L. si C.I.I. Lazar Mihaela.
Relatii la ESTCONSULT I.P.U.R.L. Husi, tel. 0335/566.035, 0727/850.575.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 27 Feb 2024
Executam acoperisuri
Lindab si ceramica, intreg
sistemul pluvial, terase,
copertine, placari cu
polistiren, hidroizolatii.
Oferim factura. Tel. 0740-
345690.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 27 Feb 2024
C.I.I. ORASANU LILIANA, lichidator
judiciar al societatii DORPRODEX S.R.L.,
cu sediul in Com./Sat Paunesti, judetul
Vrancea, C.U.I. 4141940, J39/552/1993, numit
de Tribunalul Vrancea, Sectia a II-a Civila, de
Contencios Administrativ si Fiscal prin
Incheierea nr.12/22.02.2024, dosar nr.208/91/
2024, in temeiul art.99 si 100 din Legea
85/2014, NOTIFICA deschiderea procedurii
de faliment impotriva debitoarei, cu urma-
toarele termene: depunerea cererii de admitere
a creantei -18.03.2024, intocmirea si publicarea
in BPI a Tabelului preliminar de creante-
25.03.2024, intocmirea si afisarea tabelului
definitiv -03.04.2024. Prima Adunare a
creditorilor va avea loc la 29.03.2024, ora
10:00, in Focsani, str. Mare a Unirii nr.10, sc.4,
ap.56, jud. Vrancea. Informatii suplimentare:
0742.695493

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 27 Feb 2024
IN DOSARUL Nr.293/111/2024 aflat pe rolul
Tribunalului Bihor s-a dispus deschiderea
procedurii simplificate de insolventa impotriva
SC NASFIN CO&SEB SRL CUI 44449762,
cu mentiunile: termen limita pentru: depunerea
creantelor 11.03.2024; verificarea creantelor,
intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului
preliminar al creantelor 22.03.2024; termenul
de definitivare a tabelului creantelor 17.04.
2024, termen de judecata 16.05.2024; adunarea
creditorilor 26.03.2024 la ora 9. Termenul de
solutionare a contestatiilor este de 10 zile de la
primirea notificarii. Va rugam sa depuneti la
Tribunalul Bihor cererile dvs. de creanta
intocmite si timbrate conform art.104 din
Legea 85/2014

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 27 Feb 2024
Se convoaca Adunarea Generala Ordinara a SC Autopilotaj SA in data de 30.03.2024, ora 14.00, la sediul societatii Calea lui Traian, nr 92, Ramnicu Valcea, judet Valcea avand urmatoarea ordine de zi: 1. Prezentarea si aprobarea raportului administratorului si a comisiei de cenzori pe anul 2023; 2. Analiza si aprobarea situatiilor financiare anuale pe anul 2023 precum si indicatorii economic-financiari. 3. Aprobarea contului de profit si pierdere 4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024; 5. Alegere cenzori; 6. Diverse.

Anunt inceperea lucrarilor de constructie - Primaria Agigea, Constanta. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 27 Feb 2024
Beneficiarul Tomescu Andreea ,domiciliata in judetul Constanta, anunta inceperea lucrarilor de constructie incepand cu data de 11.03.2024,pentru obiectivul construire locuinta unifamiliala S+P+ 1E, amplasare fosa septica,imprejmuire teren si organizare de santier,in baza autorizatiei nr. 212 din 05.12.2023 emisa de primaria comunei Agigea.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 23 Feb 2024
Popescu Dena Rebeca-Marina, prin reprezentant legal Popescu Larisa, domiciliata in municipiul Constanta, Strada Tepes Voda, nr. 20A, judetul Constanta, anunta ca a intrat in posesia Autorizatiei de Construire nr. 1101 din 20.12.2023 pentru "Amenajari interioare, extindere imobil P+1E existent, schimbare destinatie din anexa in locuinta si construire imprejmuire", pentru imobil situat in municipiul Constanta, Aleea Veteranilor, nr.44, Lot1, judetul Constanta.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 23 Feb 2024
Aceasta informare este efectuata de S.C. GUNAGRITUL EXPLOITATION COMPANY SRL, CUI RO32965484 , cu sediul in Timisoara, strada Mures, nr.143, pentru terenul situat in judetul Arad, comuna Lipova, ce intentioneaza sa solicite de la ABA BANAT aviz de gospodarire a apelor pentru desfasurarea activitatilor specific in cadrul investitiei: "RECONVERSIA SI MODERNIZAREA PLANTATIEI DETINUTE DE GUNAGRITUL EXPLOITATION COMPANY SRL" Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa sediul social mentionat mai sus.

Prim Buzoe Organizeaz Licita Public Pentru

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
A N U N Ț

PRIMĂRIA BUZOEȘTI, CUI 4318288, organizează licitație publică pentru:


1) Închiriere spațiu în suprafață de 71,42 mp aparținând domeniului public al comunei Buzoești, situat în incinta Căminului Cultural Vulpești, comuna Buzoești, județul Argeș, cu destinatia farmacie;
Informaţii:
a) Informaţii privind documentaţia de atribuire: La sediul Primăriei Buzoești, telefon 0248690009;
b) Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.03.2024, ora 1500;
c) Data limită de depunere a ofertelor: 22.03.2024, ora 1200 la sediul Primăriei Buzoești, în două exemplare-original și copie;
d) Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 25.03.2024, ora 1000;
e) Denumirea instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Judecătoria Costești, 10 zile calendaristice de la comunicarea rezultatului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
Abil frigotehnist autorizat
reparatii frigider, congelator,
combina, aer conditionat, vitri-
na masa rece camera frigorifi-
ca pompa caldura. Constatare
gratuita si garantie.
0722.625.721
office.cmarinescu@gmail.com

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
Colectam deseuri, asiguram
transport. S.C. Mary Deutz Recycle
S.R.L., firma autorizata in vederea
colectarii si achizitionarii de
deseuri nepericuloase, colecteaza
hartie/ carton (maculatura, arhiva,
ziare, reviste, carti etc.);

0723.408.278/ 0722.982.571
mary.deutz@yahoo.com
http://www.depozitmaculatura.ro/ce
ntru-maculatura-bucuresti.html

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
Asigur
servicii transport mutari moloz
debarasari cu duba de 3.5 T, debarasari
apartamente, mutari mobila, obiecte fragile,
mutari apartamente, sedii firma, electrocas-
nice, evacuari mobilier, moloz. Personal cal-
ificat pentru incarcat si descarcat marfa,
200 L;

0762.113.393
transportmarfa_buc@yahoo.com

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
Camira
Events & Travel. Suntem o
agentie de turism romaneasca, infiintata in
2007, oferind servicii integrate de calatorie
in zona calatoriilor de afaceri si produse ino-
vatoare pentru FIT si grupuri;

0720.395.212/ 0733.967.753
office@camira.ro https://www.camira.ro/

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
Instalator autorizat centrale ter-
mice, repar orice model rapid. Mon-
taj apometre, sigilez, robineti, 1
tevi, gaze, cupru, ppr pex robineti,
desfund canalizari, montez masini
spalat, aragaze, calorifere, amena-
jeri bai, centrale termice.

0726.634.466/ 0785.349.085 fran-
coinstalator@gmail.com

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
CII Georgescu Alina lichidator judiciar notifica deschiderea procedurii simplificate a insolventei debitoarei CYB-AD SRL, J16/ 1972/2014, CUI:33932752, cu sediul in comuna Cosoveni, Aleea 1 Morii, nr.9, Jud.Dolj, dosar nr.7502/63/ 2023, Tribunalul Dolj, termen 22.04.2024. Debitorul este obligat sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prevazute de art.67, Legea 85/2014 in termen de 10 zile de la Pronuntare. Termene limita: -depunere cerere de admitere creante 27.03.2024; -intocmire depunere si publicare tabel preliminar 05.04.2024; -definitivare si publicare tabel creante 30.04.2024; -Adunarea creditorilor va avea loc la data 09.04.2024, ora 14.00 la sediul lichidatorului din Craiova, Str.Maramures, bl.J49, sc.1, ap.14

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 21 Feb 2024
Se comunica creditorilor
ROMART TYPOGRAPHY SRL
ca, prin Hotararea nr.224
pronuntata in sedinta publica
din data de 07.02.2024,
s-a deschis procedura
simplificata a falimentului
-Dosar nr.22016/3/2023 -
Tribunalul Bucuresti -Sectia
aVII-a Civila. Termenul limita
pentru inregistrarea cererii
de admitere a creantelor
mentionate la art.146 alin.
(3) din lege: 19.03.2024;
termenul de verificare a
creantelor, de intocmire,
afisare si comunicare a
tabelului suplimentar al
acestora: 01.04.2024;
termenul de intocmire a
tabelului definitiv consolidat:
22.04.2024.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 21 Feb 2024
ULTRALEX SPRL in calitate de
lichidator judiciar provizoriu al
Soc AFRODIS TRANS SRL CIF
6736279 si J06/1272/1994,
anunta deschiderea
procedurii generale de
faliment prin sentinta civila nr.
22/01.02.2024 a Tribunalului
Bistrita-Nasaud in dosar nr.
1165/112/2015. Creditorii
sunt invitati sa depuna cereri
de creante la grefa instantei
conform Legii 85/2014

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 21 Feb 2024
Consortiu format din G.M.R
SPRL si ELIAS CONSULT
SPRL, administrator judiciar
desemnat prin Sentinta Civila
nr.30/2024 pronuntata la
data de 02.02.2024 de catre
Tribunalul Bistrita -Nasaud,
in dosarul 2947/112/2023,
notifica deschiderea
procedurii generale a
insolventei impotriva
debitorului SC BUDURLEAN
CONSTRUCT SRL cu sediul
social in sat Agrisu de Sus,
Comuna Sieu-Odorhei, nr.
36, jud. Bistrita Nasaud, CUI
35889284 J6/303/2016.
Termen de judecata:
10.05.2024
Ziarul Locuri de Munca® - anunturi oferte locuri de munca, anunturi imigrari locuri de munca
Anunturi de mica publicitate in ziarul National
Anunturi in ziare nationale
Anunturi in ziarul Adevarul
Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat
Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea
Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului
Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Politica de Confidentialitate
ANUNT ZIARE NATIONALE ANUNT ZIARE LOCALE ANUNT U.E. Modalitati de plata Anunturi Online Contact
02 Mar 2024