ANUNT ZIARE NATIONALE ANUNT ZIARE LOCALE ANUNT U.E. Modalitati de plata Anunturi Online Contact
Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare
Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®
Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunturi Citatii / Somatii

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 28 Feb 2024
Pe rolul Judecatoriei Sectorul 5 Bucuresti se afla dosarul nr. 2006/302/2024 ce are ca obiect declararea decesului numitului Costescu Ioan (adresa actuala a ultimului domiciliu este in Bucuresti, sector 5, str. Rombului nr. 57, fost str. Emanoil Sturza, fosta str. Maria Epuresteanu) la solicitarea lui Drobota Mihaela Consuela. Astfel, s-a deschis procedura de declarare a mortii intimatului Costescu Ioan. Invitam orice persoana sa comunice datele pe care le cunoaste in legatura cu cel disparut la Judecatoria Sector 5, dosar nr. 2006/302/2024.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 28 Feb 2024
SUCCESIBILII cu numele si domiciliile necunoscute sunt citati la succesiunea defunctului NICOLAESCU CATALIN-MIHAI, cetatean roman, CNP 1671110434558, decedat la data de 15.03.2023, cu ultimul domiciliu in Mun. Bucuresti, Sector 1, str. Lev. N. Tolstoi nr. 6, sc. 1, ap. 2, conform certificatului de deces seria D.12 nr. 698767 eliberat de Primaria Mun. Braila la data de 14.12.2023, in 15 martie 2024 ora 1100, la sediul SPN LESE-COCEA din Bucuresti, str. Clucerului nr. 55, ap. 12, sector 1. Daca nu depuneti la dosarul cauzei nicio declaratie de acceptare pana la termenul din citatie, urmeaza sa fiti prezumat renuntator, conform art.1112 Cod civil.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 27 Feb 2024
Cristea Neculai / Cristea Necolaie
cu ultimul domiciliu cunoscut in
Com. Tiganasi, sat. Mihail Kogalniceanu,
nr. 199, jud.Iasi si/sau sat.
Dragugesti, com. Helegiu, nr. 559,
Onesti, jud. Bacau, in calitate de
parat in dosarul nr. 6113/270/2021,
avand ca obiect "divort fara minori",
este chemat la Judecatoria Iasi, in
ziua de 02.04.2024, complet C01,
camera Sala 4, ora 09.30 in proces
cu Cristea Elena in calitate de reclamanta.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 23 Feb 2024
Intimatul- parat Gheorghiu Radu este chemat in data de 10 aprilie 2024 ora 10,00 camera E107- Ilie Stoenescu complet S-completul 3 apel la Curtea de Apel Bucuresti Splaiul Independentei nr. 5 sector 4 Bucuresti in dosar nr 35910/299/2019 obiect hotarare care sa tina loc de act autentic in contradictoriu cu apelanta-reclamanta Aftin Maria

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 23 Feb 2024
Numitii CRACIUN PAVEL si LAPADAT MARIA cu ultimul domiciliu cunoscut in comuna Albesti, sat Sapartoc nr. 24, jud. Mures, sunt chemati in data 05.03.2024 ora 10:30 la Judecatoria Sighisoara in calitate de parati in dos. civ. nr 85/308/2023 avand ca obiectuzucapiune

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 23 Feb 2024
Numitii SARDI MIHAIL, SARDI IOAN, SARDI MARGARETA, TOTH FRANCISC, DURUTEA MARGARETA, SARDI MIHAIL JR., SARDI IOSIF, FAZAKAS MARGARETA, SARDI GHEZA, CRACIUN PAVEL, cu ultimul domiciliu cunoscut in comuna Albesti, sat Sapartoc nr. 24, jud. Mures, sunt chemati in data 09.04.2024 ora 11:00 la Judecatoria Sighisoara in calitate de parati in dos. civ. nr 135/308/2023 avand ca obiect uzucapiune.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
GROSU Violeta, cu ultimul domiciliu
cunoscut in sat Carjelari, str.
Cismelei, nr. 21, com Dorobantu, jud
Tulcea, este citata de Herda Ion, sa
se prezinte in data de 28.03.2024,
ora 09.00, in calitate de parat,
in dosar Nr 10799/196/2022 la
Judecatoria Braila.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
NUMITII Bugariu Anca Anisoara si Bugariu
Nelu, cu ultimul domiciliu cunoscut in satul
Minis, Comuna Ghioroc, jud. Arad, sunt citati
la Judecatoria Lipova la data de 04.04.2024,
ora 10.00, complet C04, sala 4, in calitate
de parati in dosarul nr. 2560/250/2023,
in proces avand ca obiect actiune in
constatare cu reclamantul Bugariu Elena.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 21 Feb 2024
C.I.I. DOBOCAN LAURENTIU
anunta intrarea in
procedura insolventei SC
COMPLEX DESIRE SRL, dos.
170/84/2024 Tribunal Salaj.
Relatii la tel.0754219100.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 21 Feb 2024
Mostenitorii legali sau
testamentari ai defunctei
MELINTE GEORGETA, CNP
2490819163225, decedata
la data de 17.11.2023, cu
ultimul domiciliu in Com.
Stefanestii de Jos, Str.
Fericirii, nr. 1, Jud. Ilfov, sunt
rugati sa se prezinte la data
de 13.03.2024 ora 10:00
la sediul Biroului Individual
Notarial Gagiu Meda din
Loc. Stefanestii de Jos, Sos.
Stefanesti nr. 75A, et. 1, Jud.
Ilfov, in vederea dezbaterii
succesiunii defunctei, mai
sus mentionate, in dosarul
succesoral nr. 12/2024 aflat
pe rol acestui notariat

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 21 Feb 2024
NUMITUL Penes Daniel, cu
ultimul domiciliu cunoscut
in Slanic, strada General
David Praporgescu nr 19,
judetul Prahova, este citat la
Tribunalul Prahova, sectia 1
Civila, (cu sediul in Ploiesti,
strada Gheorghe Doja nr. 42,
judetul Prahova) in dosarul
civil nr. 6150/281/2020,
avand ca obiect fond funciar,
conform prevederilor art.
167 aliniat 2 teza a-II-a cod
procedura civila, pentru data
de 06.03.2024, ora 09.00,
in calitate de intimat-parat,
in contradictoriu cu apelanta
reclamanta Penes Elena.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 19 Feb 2024
Somatie. Prin cererea inregistrata sub dosar nr 68/246/2024, petenta Nastor Ana, domiciliata in sat Nadas, nr. 127, com. Taut, judet Arad, prin avocat Trut Adriana, solicita a se constata ca a dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului situat in sat Nadas, zona numita popular Hotar Taut-La Stean, inscris in CF 309872 Taut, (CF vechi 3615 Taut), nr. top. 1120-1121/a.3.305/2 compus din teren extravilan in suprafata de 20.145 mp prin uzucapiune de 20 de ani de la moartea proprietarului tabular de sub B1, defuncta Berar Marisca, nascuta Horga si de sub B2, defunctul Berar Pascu, imobil asupra caruia a exercitat de peste 20 de ani pana in prezent o posesie utila in sensul legii, pasnica, netulburata, publica, continua si sub nume de proprietar, pe titlu de uzucapiune, in temeiul art.28 din Decretul Lege 115/1938. In urma acesteia sunt somati, in baza art 130 din Decretul-Lege nr 115/1938, toti cei interesati ca de indata sa inainteze opozitie la Judecatoria Ineu deoarece in caz contrar, in termen de o luna de la aceasta ultima publicare se va proceda la rezolvarea cererii

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 19 Feb 2024
In temeiul incheierii de sedinta din 22.11.2023 a Judecatoriei Iasi, pronuntata in dosarul nr. 30129/245/2022, prin prezenta va informam ca, prin cererea inregistrata sub numar de dosar anterior mentionat, reclamanta Bulgaru Valentina (domiciliata in Iasi, Sos. Nationala nr. 190, bl.C2, sc. A, ap.12, jud. Iasi) solicita ca instanta sa constate, prin hotarare judecatoreasca, faptul ca aceasta a dobandit prin uzucapiune, dreptul de proprietate asupra imobilului situat in extravilanul comunei Bivolari, judetul Iasi, in suprafata de 2 hectare teren, amplasat in tarlaua 77, parcela 598/1/1/23. Orice persoana fizica sau juridica interesata este somata ca, in termen de 6 luni de la afisarea prezentei somatii, sa formuleze opozitie, ce se va trimite instantei , in scris, cu referire la numarul de dosar 30129/245/2022. In caz contrar, se va proceda la judecarea cererii. Presedinte. Grefier

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 19 Feb 2024
Pe rolul Judecatoriei Arad se afla dosarul 9636/55/2023, petent Cordos Delfina, termen de judecata la 18.03.2024, avand ca obiect uzucapiune privitor la terenul inscris in c.f.nr.307043 Felnac, situat in Felnac, nr. 625, proprietar tabular Vuia Marta. Cei interesati sunt somati sa formuleze opozitie in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 19 Feb 2024
IS-ROM SPRL, lichidator judiciar al debitorului BRODEX INTERNATIONAL S.R.L., in faliment, ("Debitorul") organizeaza licitatie publica pentru vanzarea bunurilor mobile de tip: produse cosmetice, genti, portofele, ochelari de soare, incaltaminte, imbracaminte, electrocasnice mici identificate in proprietatea Debitorului. Valorificarea bunurilor mobile ale Debitorului se va face prin vanzare la licitatie publica, fie individual, fie in bloc, in functie de intentia exprimata de potentialii cumparatori care participa la licitatie, la un pret de pornire de 60% din valoarea de evaluare a acestora. Licitatiile vor avea loc in datele de 26.02.2024, 29.02.2024, 04.03.2024, 07.03.2024, 11.03.2024 ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 2, sector 1. Detalii privind bunul scos la vanzare se regasesc in caietul de sarcini care poate fi achizitionat de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru informatii suplimentare va puteti adresa lichidatorului judiciar la tel: 021-3123388; email: office@is-rom.ro.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 19 Feb 2024
IS-ROM SPRL, lichidator judiciar al debitorului BALKAN RO TRADE & CONSTRUCTION S.R.L., in faliment, ("Debitorul") organizeaza licitatie publica pentru vanzarea bunurilor mobile identificate in proprietatea Debitorului. Valorificarea bunurilor mobile ale Debitorului se va face prin vanzare la licitatie publica, fie individual, fie in bloc, in functie de intentia exprimata de potentialii cumparatori care participa la licitatie, pretul de pornire al respectivelor bunuri fiind in suma de totala de 132.566 EUR (fara TVA). Licitatiile vor avea loc in datele de 26.02.2024 si 04.03.2024, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Ion Campineanu nr. 11, Cladirea Union Center, etaj 2, sector 1. Detalii privind bunul scos la vanzare se regasesc in caietul de sarcini care poate fi achizitionat de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru informatii suplimentare va puteti adresa lichidatorului judiciar la tel: 021-3123388; email: office@is-rom.ro,

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 19 Feb 2024
IONITA CORNEL si IONITA ELENA cheama in judecata pe BUIGA ILIE - domiciliu necunoscut, la data de 27.03.2024, la Judecatoria Sector 3 Bucuresti in DOSAR NR . 35/301/1995/a2 Completul 11 CIVIL, ora estimata 10:00 avand ca obiect: completare dispozitiv.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 16 Feb 2024
Mostenitorii defunctei ABRUDAN GEORGETA, decedat la data de 1 NOIEMBRIE 2023, sunt invitati sa se prezinte la sediul Biroului Notarial Nastase Tatiana Gabriela si Popescu Daniela, din Bucuresti, str. Docentilor nr. 30, Parter, ap. 1, sector 1, la data de 13 MARTIE 2024, ora 11:00 pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale. Mostenitorii sunt rugati sa se prezinte cu actele de identitate si actele de stare civila.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 14 Feb 2024
ESTE CITATA NUMITA RESTEA ADELINA , IN DOSARUL SUCCESORAL 3/2024 , PRIVIND SUCCESIUNEA DEFUNCTULUI DEBRECENI KAROLY, DECEDAT IN 23.01.2024 , IN CALITATE DE NEPOATA , PENTRU DATA DE 19.03.2024 LA BIROUL NOTARIAL BERGHER TIBERIU GABRIEL , STR. B-DUL MAGHERU NR.44 , ORADEA JUD. BIHOR

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 13 Feb 2024
Numitul MESZAROS G.GEZA, nascut 1928, este chemat in judecata in calitate de parat, in dosar nr. 2902/218/2021 al Judecatoriei Carei, termen de judecata 13.03.2024.
Ziarul Locuri de Munca® - anunturi oferte locuri de munca, anunturi imigrari locuri de munca
Anunturi de mica publicitate in ziarul National
Anunturi in ziare nationale
Anunturi in ziarul Adevarul
Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat
Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea
Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului
Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Politica de Confidentialitate
ANUNT ZIARE NATIONALE ANUNT ZIARE LOCALE ANUNT U.E. Modalitati de plata Anunturi Online Contact
02 Mar 2024