Politica de Confidentialitate

Pentru a iti oferi o experienta de navigare personalizata, folosim cookies.

Pentru mai multe informatii te rugam sa citesti Politica de confidentialitate.

ANUNT ZIARE NATIONALE ANUNT ZIARE LOCALE ANUNT U.E. Modalitati de plata Anunturi Online Contact
Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Anunturi Anunt de Mediu

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Anunturi online va garanteaza vizibilitate crescuta in fata unui numar mare de vizitatori zilnici. Publica acum   un anunt pe 33 situri!

ANUNT DE MEDIU. FRAMCOM SERVICE SRL

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 Jun 2021
FRAMCOM SERVICE SRL, titular al activitatii "Depozitari" cod CAEN 5210, "Comert cu ridicata al produselor chimice" cod CAEN 4675, "Fabricarea gazelor industriale" cod CAEN 2011, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea desfasurata in Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 162. Informatii privind impactul activitatii pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti tel. 0214306677, intre orele 9:00-12:00. Eventuale observatii, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti, timp de 10 zile de la data aparitiei anuntului.

ANUNT PUBLIC Asociatia Composesorala Motii Buces

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 Jun 2021
ANUNT PUBLIC Asociatia Composesorala Motii Buces titular al planului "Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Asociatiei Composesorale Motii Buces si persoanelor fizice asociate conform Acordului de asociere nr. 28/335/16.05.2019 (Biroul individual notarial - Marcu Vladimir Ion), UAT Buces, judetul Hunedoara, organizat in U.P. XV Composesorat Motii Bucesului, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Hunedoara in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Hunedoara, Str. Aurel Vlaicu nr. 25, cod 2700 Deva, judetul Hunedoara, zilnic, de luni pana joi, orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Hunedoara, in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

EURO EDIL INVEST S.R.L.

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 Jun 2021
EURO EDIL INVEST S.R.L. titular al proiectului:CONSTRUIRE 5 (cinci) HALE DEPOZITARE PARTER CU SUPANTA BIROURI P+1Ep, AMENAJARE CIRCULATII, SPATII VERZI, ASIGURARE PARCARI, IMPREJMUIRE SI UTILITATI anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE 5 (cinci) HALE DEPOZITARE PARTER CU SUPANTA BIROURI P+1Ep, AMENAJARE CIRCULATII, SPATII VERZI, ASIGURARE PARCARI, IMPREJMUIRE SI UTILITATI propus a fi amplasata in Soseaua Oltenitei, nr. 247, Tarla 14, Parcela 233/29, Lot 1/4/2, nr. cadastral 127723, Oras Popesti-Leordeni, Judet Ilfov.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, APM Ilfov, din Aleea Lacul Morii nr. 1, municipiul Bucuresti, in zilele de luni-joi intre orele 800 - 1630 si vineri 800 - 1400, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmif.anpm.ro/.
Publicul interesat poate initia comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANEXA Nr. 5.J la procedura Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 Jun 2021
ANEXA Nr. 5.J la procedura Anunt public privind decizia etapei de incadrare Albu Liliana, titular al proiectului Debarcader, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului Bucuresti, Aleea Lacul Morii Nr.1, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Debarcader, propus a fi amplasat in jud. Ilfov, Snagov, str Zorelelor nr 83. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Bucuresti, Aleea Lacul Morii Nr.1., in zilele de Luni-Joi 08:00-16:30, Vineri 08:00- 14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

CONSTANTA. Anunt Public

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 Jun 2021
S.C. EUROPEAN METAL SERVICES S.A., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,REABILITARE PLATFORMA DIN BETON EXISTENT PENTRU EXPLOATARE TERMINAL DE FIER VECHI DANELE 91- 93, PORT CONSTANTA - FAZA P.A.C.", propus a fi amplasat in municipiul Constanta, Portul Constanta, Terminalul de fier vechi, danele 91 - 93. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9-13 si la sediul titularului S.C. EUROPEAN METAL SERVICES S.A. , cu adresa in municipiului Constanta, incinta Port, zona SNC, prelungirea danei 26, jud. Constanta, in zilele de luni- vineri, intre 10-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, municipiul CONSTANTA , str. Unirii nr. 23, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9- 13.

OMV

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 Jun 2021
OMV Petrom S.A. cu sediul in Strada Coralilor, nr. 22, Sector 1, Bucuresti, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a autorizatiei de mediu in scopul desfasurarii activitatilor de extractie gaze naturale si transporturi prin conducte, respectiv activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale, coduri CAEN 0620, 4950 si 0910, pe amplasamentul Parcului 4 Buciumeni din Comuna Tepu.
Informatii privind impactul asupra mediului al activitatii pentru care se solicita autorizatia de mediu pot fi consultate zilnic, de luni pana joi, intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30 -13.30, la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GALATI, str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galati, judetul Galati.
Observatiile, sugestiile si/sau propunerile publicului se primesc in scris la sediul A.P.M. Galati.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 Jun 2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) SC/PF RESTA REAL ESTATE INVESTMENTS S.R.L, titular al proiectului "Modificare de tema in timpul executiei lucrarilor autorizate cu autorizatia de construire nr.148 din 09.03.2007, continuate cu autorizatia de construire nr.414 din 31.08.2020, prin executarea lucrarilor de extindere, modificari interioare si exterioare, supraetajare cu 3 niveluri rezultand o constructie 2S+P+10E+et.11 retras, schimbare de functiune din birouri in locuinte colective si spatii comerciale, amenajari interioare si imprejmuire teren", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M.Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul "Modificare de tema in timpul executiei lucrarilor autorizate cu autorizatia de construire nr.148 din 09.03.2007, continuate cu autorizatia de construire nr.414 din 31.08.2020, prin executarea lucrarilor de extindere, modificari interioare si exterioare, supraetajare cu 3 niveluri rezultand o constructie 2S+P+10E+et.11 retras, schimbare de functiune din birouri in locuinte colective si spatii comerciale, amenajari interioare si imprejmuire teren", propus a fi amplasat in Bucuresti, sect.6, Str.Sos. Virtutii, nr.54, 54A,56, 56A,60, 60A, 60B, lot 1 si 2.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M.Bucuresti din Bucuresti, sect.6, Aleea Lacul Morii, nr.1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Tulcea. ANUNT PUBLIC MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 Jun 2021
ANUNT PUBLIC. In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/ 2001 privind accesul la informatie. SOCIETATEA/ TITULAR SC BARBIERU PROD COM. SEDIU: COMUNA JIJILA JUDET TULCEA. TELEFON/ FAX: 0744642146. ACTIVITATEA: ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU PRODUCTIA VEGETALA COD 0161; AMPLASARE OBIECTIV EXTRAVILANUL COMUNEI GRINDU JUDET TULCEA; SCOPUL ATIVITATII: ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU PRODUCTIA VEGETALA COD 0161. PREZENTAREA ACTIVITATII
In extravilanul comunei Grindu se desfasoara activitatea de cultura a cerealelor grau, porumb, rapita, floarea soarelui si soia. Informatii cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventulul impact asupra factorilor de mediu Activitatea desfasurata nu are impact asupra factorilor de mediu apa, aer, pamant
ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatieide mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str 14 Noiembrie nr 5 ,telefon 0240/510622 fax 0240/510621 de luni pana vineri intre orele 10.00- 14.00

Anunt public de mediu , autorizare

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 Jun 2021
S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Relocare colector gaze XOB Colibasi, aria sondei 807 Ticleni", propus a fi amplasat in localitatea Ticleni, extravilan, jud.Gorj, Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M.Gorj, din Mun.Tg.Jiu, str.Unirii, nr.76,in zilele de luni pina vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgj.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Eagle Development Estate Anunta Publicul

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 Jun 2021
S.C. EAGLE DEVELOPMENT ESTATE S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE ANSAMBLU FUNCTIUNI MIXTE (LOCUIRE,SERVICII,COMERT,ALTEDOTARI COMPLEMENTARE) IN REGIM DE INALTIME S(FUNCTIE DE CAZ 2S)+P+11E, AMENAJARE EXTERIOARA, IMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE SANTIER”, propus a fi amplasat in Sos. Dobroiesti, Nr.55-65, Municipiul Bucuresti, Sector 2. Informatii privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, Bucuresti si la sediul S.C. EAGLE DEVELOPMENT ESTATE S.R.L. cu adresa in Sos. Dobroiesti, Nr.55-65, Municipiul Bucuresti, Sector 2, in zilele de luni-vineri intre orele 9.00-18.00.

INFORMARE, Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 Jun 2021
INFORMARE, privind depunerea solicitarii de emitere a avizului de gospodarire a apelor. Aceasta informare este facuta de NICOLCESCU DAN, cu domiciliul in Mun.Timisoara, Jud. Timis, str.Edvard Benes, nr.7, telefon: 0733291681 ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT avizul de gospodarire a apelor pentru "PUZ-DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE"- PARCELA 406345,localitatea Mosnita Noua, jud.Timis. Aceasta investitie este in etapa de proiectare. Ca rezultat al activitatii vor rezulta permanent urmatoarele ape uzate: ape uzate menajere, ce se vor evacua in reteaua de canalizare a localitatii Mosnita Noua. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugesti si recomandari se pot adresa solicitantului dupa data de 18.06.2021.

NAVARO BY GREEN CITY SRL

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Jun 2021
NAVARO BY GREEN CITY SRL cu domiciliul in comuna 1 Decembrie, complex rezidential Green City,tarlaua 160-161,cladirea C1,judetul Ilfov in calitate de titulari al planului P.U.Z. -schimbare functiune si reglementari din zona industriala(A) in zona de locuinte(L) in scopul construirii de locuinte si functiuni complementare in Tarlaua 61 Parcela 2408,2409, lotul 2, N.C. 60216, Comuna 1 Decembrie, Jud Ilfov, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare luata in cadrul sedintei Comitetului Special constituit din data de 19.05.2021, urmand ca prima versiune a planului sa fie supusa procedurii de adoptare de catre autoritatile componente fara aviz de mediu. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel 021/4301523) in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anun Public Privind Dezbaterea Public Boncea

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Jun 2021
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ

Boncea Gheorghe și Boncea Elena anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată, pentru proiectul „Scoatere definitivă din fondul forestier a suprafeței de 297 mp, situată în extravilanul comunei Arefu, judeţul Argeș, în raza O.S. Vidraru, U.P. III Capra, u.a. 100A%” (pentru construire structură de cazare turistică – bungalouri, parcare, respectiv spațiu de alimentație publică), în comuna Arefu, județul Argeș.
Tipul deciziei posibile luate de către APM Argeș poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvată pot fi consultate la sediul APM Argeș, mun. Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni-vineri, orele 9–13.
Documentele menționate anterior sunt disponibile și la următoarea adresă de internet : www.apmag.anpm.ro
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată, se va desfășura electronic (având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a HG 636/09.06.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în raport cu procedurile de reglementare din punct de vedere al protecției mediului), în data de 16.07.2021 începând cu orele 12.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul APM Argeș, mun. Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș până la data de 15.07.2021.

Roger Auto Serv Informeaza Interesati Depus

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Jun 2021
ROGER AUTO SERV SRL, CUI 33536871 informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitare emitere autorizatie de mediu pentru activitatea de dezasamblarea masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor CAEN 3831 desfasurata in Silistea Snagovului com Gruiu str Drumul Coadelor 60 jud Ilfov. Informatii se pot solicita la sediul APM Ilfov intre orele 9-12.

Anunt public

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Jun 2021
ROGER AUTO SERV SRL, CUI 33536871 informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitare emitere autorizatie de mediu pentru activitatea de dezasamblarea masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor CAEN 3831 desfasurata in Silistea Snagovului com Gruiu str Drumul Coadelor 60 jud Ilfov. Informatii se pot solicita la sediul APM Ilfov intre orele 9-12.

ANUNT PUBLIC. In conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Jun 2021
ANUNT PUBLIC. In conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr.54/2001 privind accesul la informatie, Societatea: SC POP OIL SRL; sediu social-jud.Galati, loc.Galati, Constructorilor nr.17, bl.C8, ap.15, tel./fax.:0744143690; Activitatea: comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate cod CAEN 4730; Transporturi rutiere de marfuri-CAEN 4941; Amplasare-intravilan com.Luncavita, str.Drumul Teilor nr48, jud,Tulcea. Obiectiv-; Scopul activitatii:-comert cu amanuntul de produse petroliere COD CAEN 4730; transporturi rutiere de marfuri cod CAEN 4941. Prezentarea activitatii: in comuna Luncavita, societatea desfasoara activitatea de comercializare a produselor petroliere si transport rutier de marfuri. Informatii cu privire la masurile de protective a factorilor de mediu si despre eventualul impact asupra factorilor de mediu: din activitatea de vanzare a carburantilor cu amanuntul si en gros nu rezulta ape uzate, cele doua rezervoare fiind dotate cu sistem de recuperare, conform certificatelor de inspectie tehnica.Anual prin statia de distributie se comercializeaza aproximativ: 150 tone benzina; 250 tone motorina; 1152 litri gpl. Activitatea de transport rutier de marfuri se desfasoara in conformitate cu respectarea normelor de mediu in vigoare. Activitatea desfasurata nu are impact asupra factorilor de mediu, apa, aer, pamant, ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea, str.14 Noiembrie nr.5, telefon:0240.510.622, fax:0240/510.621 de luni pana vineri intre orele 10.00-14.00.

Petrom Titular Proiectului Anun Publicul

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Jun 2021
S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Relocare colector gaze XOB Colibași, aria sondei 807 Țicleni”, propus a fi amplasat în localitatea Țicleni, extravilan, judeţul Gorj,
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

​Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 Jun 2021
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (titularul proiectului). SC Sitka Developer SRL, Barta Peter Bela, Barta Andreea Ioana, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:-Construire aparare mal si debarcader, propus a fi amplasat in:Jud.Ilfov, com.Ciolpani, sat.Izvorani, T60,P519/26. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM.Ilfov, din:Bucuresti, sect.6, Aleea Lacul Morii nr.1, si la sediul titularului din:Ciolpani, str.Manastirii nr.108, jud.Ilfov Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM.Ilfov.

Anunt nr.2. SC JUMBO EC.R SRL

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 Jun 2021
Anunt nr.2. SC JUMBO EC.R SRL, avand sediul social in:Mun.Bucuresti, Sect.3, Bdul.Theodor Pallady nr.51, CUI.18921652, inregistrata la:Registrul Comertului sub nr.J40/7122/2013, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a:Avizului Final pentru documentatia PUZ-Construire parc logistic-Hale depozitare, puturi forate, bazine vidanjabile, utilitati, imprejmuire, in jud.Ilfov, com.Glina, sat.Catelu, T10,P20,21,21/2,22,23, Numar cadastral.55997. Documentatia depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov, la data de:15.06.2021. Observatii/comentarii se primesc la Directia de Urbanism din cadrul:Consiliului Judetean Ilfov, Bucuresti, sect.6, str.Ernest Juvara, nr.3-5 (tel.0212125693) in termen de:12.zile de la publicarea prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC. MC AUTO SERVICE SRL

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 Jun 2021
MC AUTO SERVICE SRL, titular al activitatii "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea desfasurata in Bucuresti, sector 4, str. Cap. Grigore Marin nr. 15. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, tel: 0214306677, intre orele 9:00- 12:00. Eventuale observatii, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti, timp de 10 zile de la data aparitiei anuntului.
Anunturi de mica publicitate in ziarul National
Anunturi in ziare nationale
Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale
Anunturi in ziarul Adevarul
Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat
Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea
Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului
Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Politica de Confidentialitate
ANUNT ZIARE NATIONALE ANUNT ZIARE LOCALE ANUNT U.E. Modalitati de plata Anunturi Online Contact